WIE IS ONS?

  1. Fineks is ‘n nie-winsgewende organisasie wat testamente opstel en boedels beredder.
  2. Testamente word opgestel deur die voltooiing van ‘n versoekvorm en daarna word dit terug versend aan die persoon wie die versoek gerig het vir ondertekening.
  3. Testamente word gratis op die perseel van Fineks gestoor.
  4. Boedels word beredder in gevalle waar Fineks benoem is as Eksekuteur.

Fineks is ‘n afdeling van Serfontein, Viljoen en Swart. Vir ons ander dienste sien www.serfonteinviljoenandswart.co.za